Zaloguj
Reklama

Prawdopodobny mechanizm odpowiedzialny za rozwój choroby Alzheimera

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Medical News Today

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Prawdopodobny mechanizm odpowiedzialny za rozwój choroby Alzheimera
Fot. medforum
(0)

Wyniki najnowszych badań przemawiają na korzyść hipotezy, że początek choroby Alzheimera jest związany z nagromadzeniem się beta amyloidu w błonach komórkowych neuronów.

Reklama

Od wielu lat przypuszczano, że przyczyną choroby Alzheimera są wywołane przez peptydy beta amyloidu zakłócenia w przewodnictwie impulsów w tkance ośrodkowego układu nerwowego. G. Valincius z Instytutu Biochemii w Wilnie i współpracownicy z kilku amerykańskich ośrodków naukowych przeprowadzili niedawno badania z użyciem modelu błony komórkowej neuronu poddanej działaniu łańcuchów amyloidu.
Okazało się, że ten związek chemiczny wywołuje nasilony transport jonów sodu i potasu. Wynik ten sugeruje, że beta amyloid gromadzi się w błonach komórkowych neuronu i w efekcie następuje niekontrolowane "przeciekanie" tych kationów.

Reklama
(0)
Komentarze