Zaloguj
Reklama

Problemy alkoholowe w Europie. Konferencja w Warszawie

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Problemy alkoholowe w Europie. Konferencja w Warszawie
Fot. medforum
(0)

Wyniki badań wskazują, że przyczyna śmierci 25% młodych Europejczyków w wieku 15-29 lat ma związek ze spożywaniem alkoholu – każdego roku około 55 tysięcy młodych Europejczyków umiera z powodu negatywnych skutków nadużywania alkoholu. W Europie Wschodniej alkohol jest przyczyną nawet co trzeciego zgonu wśród młodych osób. Pośrednie koszty picia alkoholu (związane z pomocą społeczną, służbą zdrowia, ubezpieczeniami, wymiarem sprawiedliwości i więziennictwem) oraz koszty związane ze stratami w sektorze produkcyjnym stanowią 1-3% dochodów społeczności Europy. Komisja Europejska oszacowała, że jedna czwarta wszystkich zgonów związanych z wypadkami drogowymi jest spowodowana alkoholem. Nietrzeźwość na drogach UE pochłania około 40 miliardów euro rocznie.

Kraje europejskie są największymi konsumentami alkoholu na świecie, a rozmiary szkód, liczba chorób i przedwczesnych zgonów spowodowanych nadużywaniem alkoholu stale rosną. Europejski Plan Działań w sprawie Alkoholu na lata 2000-2005, oparty na naukowych analizach, wskazuje na konieczność podejmowania konkretnych działań zmierzających do redukcji szkód w tym obszarze. Obecnie trwają prace nad stworzeniem wspólnej polityki alkoholowej Unii Europejskiej – A Policy on Alcohol for Europe, która dałaby krajom członkowskim Unii wskazówki, na co powinny zwracać szczególną uwagę w procesie redukcji szkód powodowanych alkoholem.

W dniach 16-19 czerwca 2004 roku w Warszawie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja poświęcona wspólnej europejskiej polityce wobec alkoholu i problemów alkoholowych: Budowanie pomostów. Tworzenie polityki alkoholowej w powiększonej Europie. Konferencję zorganizowała PARPA oraz Eurocare, a współfinansowała Komisja Europejska.

Finansowany przez Komisję Europejską projekt Budowanie pomostów zaplanowany na lata 2004-2006 jest próbą stworzenia wspólnej polityki alkoholowej w krajach Unii Europejskiej. Celem warszawskiej Konferencji było stworzenie sieci powiązań i możliwości współpracy między światem polityki, nauki i praktyki w tym regionie. Spotkanie to stało się platformą do wymiany doświadczeń dotyczących programów działań w sektorze zdrowia publicznego i pomocy społecznej w kontekście rozwiązywania problemów alkoholowych. Uczestnicy konferencji, odpowiedzialni za tworzenie polityki alkoholowej oraz realizujący konkretne programy na szczeblu lokalnym, państwowym czy europejskim, mieli okazję podzielić się wiedzą i doświadczeniami oraz skorzystać z rozwiązań zastosowanych przez inne kraje i społeczności.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • PARPA

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze