Zaloguj
Reklama

Psychiatryczne przeciwskazania do zabiegów chirurgicznych mających na celu zmniejszenie wagi

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • HealthDay

Adres www źródła:


(0)


Około jedna piąta pacjentów nie otrzymuje zezwoleń psychiatrów na zabiegi chirurgiczne mające na celu zmniejszenie wagi.

Mark Zimmerman i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania nad wydawanymi przez psychiatrów zezwoleniami na zabiegi chirurgiczne mające na celu zmniejszenie wagi. Zezwoleń takich nie otrzymuje około jedna piąta pacjentów.
W większości programów chirurgicznego zmniejszania wagi uwzględnia się wyniki badań psychiatrycznych. Nieudzielanie zezwoleń na zabiegi chirurgiczne wiąże się głównie z przejadaniem się jako metodą radzenia sobie ze stresem, z zaburzeniami jedzenia lub niekontrolowanymi zaburzeniami psychiatrycznymi.

(0)
Reklama
Komentarze