Zaloguj
Reklama

Psychoza pourodzeniowa

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • PLoS Med 6(2): e1000013 doi:10.1371/journal.pmed.1000013

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


(0)

Wyniki najnowszych badań wskazują na zaawansowany wiek matki jako na czynnik ryzyka wystąpienia psychozy po pierwszym porodzie.

Psychoza pourodzeniowa jest stanem groźnym dla matki, jej potomstwa i innych osób. Unnur Valdimarsdóttir i współpracownicy z Wydziału Epidemiologii i Biostatystyki Instytutu Karolinska (Szwecja) poddali niedawno analizie dane medyczne pochodzące od kilkuset kobiet, które urodziły pierwsze dziecko.

Zgodnie z publikacją w numerze czasopisma "PLoS Medicine" z 10 lutego wiek ponad 35 lat jest czynnikiem wyraźnie zwiększającym prawdopodobieńtwo wystąpienia u danej pierworódki psychozy pourodzeniowej, nawet jeżeli wcześniej nie występowały u niej problemy ze zdrowiem psychicznym. Valdimarsdóttir sygnalizuje potrzebę prowadzenia dalszych badań, które powinny wyjaśnić, jakie mechanizmy są odpowiedzialne za tę korelację.

(0)
Reklama
Komentarze