Zaloguj
Reklama

PTSD u pracowników szpitali psychiatrycznych

PTSD u pracowników szpitali psychiatrycznych
Fot. Pantherstock
(0)

Stosowanie aktów przemocy przez pacjentów szpitali psychiatrycznych wobec personelu medycznego nie kończy się wyłącznie uszkodzeniem ciała, ale może mieć również konsekwencje w postaci zespołu stresu pourazowego i nasilonego stresu u pracowników.

Reklama

Dotyczy to w szczególności tych pracowników, którzy byli wielokrotnie obiektami ataków ze strony pacjentów. Wyniki badań przeprowadzonych w Niemczech w 9 ośrodkach psychiatrycznych pokazują, że w początkowym okresie około 17% osób doznających przemocy ze strony pacjentów spełniało kryteria PTSD. Po upływie od 2 do 6 miesięcy liczba osób cierpiących z powodu zespołu stresu pourazowego spadała. W niemieckim badaniu niewielki odsetek personelu przeżywała długotrwały stres po akcie przemocy ze strony chorego pacjenta.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • BMC Psychiatry 2006, 6:15

Reklama
(0)
Komentarze