Zaloguj
Reklama

Risperidon na zachowania destrukcyjne

Źródło tekstu:

  • Am J Psychiatry 2004;161:677-684

Adres www źródła:


(5)

Wyniki badania opublikowanego w kwietniowym numerze American Journal of Psychiatry wskazują, że risperidon skutecznie i w bezpieczny sposób zmniejsza nasilenie poważnych zachowań destrukcyjnych u dzieci z IQ poniżej przeciętnej.

48-tygodniowe badanie otwarte z użyciem risperidonu (w średniej dawce dobowej 1,5 mg), przeprowadzone na grupie 107 dzieci w wieku 5-12 lat, prezentujących poważne zachowania destrukcyjne, o IQ mieszczącym się w przedziale 36-84. Każde z badanych dzieci brało wcześniej udział (przez co najmniej 2 tygodnie) w badaniu kontrolowanym z użyciem risperidonu i placebo.

(5)
Reklama
Komentarze