Zaloguj
Reklama

Rozterki leczenia okresu przedpsychotycznego

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Arch Gen Psychiatry 2002; 59: 921- 928

Adres www źródła:


(5)

Zastosowanie u młodych osób z grup bardzo wysokiego ryzyka specyficznej farmakoterapii połączonej z psychoterapią, nieznacznie obniża ryzyko i opóźnia przejście z okresu przedpsychotycznego w fazę ostrej psychozy.

Zastosowanie u młodych osób z grup bardzo wysokiego ryzyka specyficznej farmakoterapii połączonej z psychoterapią, nieznacznie obniża ryzyko i opóźnia przejście z okresu przedpsychotycznego w fazę ostrej psychozy.

(5)
Reklama
Komentarze