Zaloguj
Reklama

Ryzykowne leki przeciwpsychotyczne

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Diabetes Care 2004;27:596-601

Adres www źródła:


(5)

American Diabetes Association, American Psychiatric Association, American Association of Clinical Endocrinologists oraz North American Association for the Study of Obesity...

we wspólnie opublikowanym oświadczeniu podkreślają istnienie związku między przyjmowaniem atypowych leków przeciwpsychotycznych i przyrostem masy ciała, większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy oraz zaburzeń lipidowych. Zalecają skrining i monitorowanie pacjentów, a w razie potrzeby włączenie odpowiedniego leczenia. Zauważają również, że nie wszystkie atypowe leki przeciwpsychotyczne zwiększają ryzyko wspomnianych powikłań.

(5)
Reklama
Komentarze