Zaloguj
Reklama

Rzecznik Praw Dziecka dowiaduje się ostatni

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Gazeta Wyborcza

Adres www źródła:


(5)

Okazało się, że Rzecznik Praw Dziecka zainteresował się sprawą stosowania specyficznych "środków wychowawczych" w domach dziecka dopiero po nagłośnieniu jej przez media.

Po informacji zamieszczonej w "Gazecie Wyborczej" z 31 lipca o raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym hospitalizacji psychiatrycznych podopiecznych domów dziecka i ośroków szkolno-wychowawczych zareagowały instytucje odpowiedzialne za to zagadnienie.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, któremu podlegają domy dziecka, już zapowiedziało przeprowadzenie kontroli i ukaranie odpowiedzialnych za wysyłanie dzieci do szpitali z powodów innych niż medyczne.
Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśliło, że zajmuje się szkolnictwem, a nie placówkami opiekuńczymi, więc raport go nie dotyczy.
Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości nie ustosunkowało się do opisanych nieprawidłowości, pomimo, że dzieci były często umieszczane bez, koniecznej w takich stuacjach, zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
Zaś przedstawiciel biura prasowego Rzecznika Praw Dziecka zapytany o to jakie działania podjęto w tej sprawie działania poinformował, że o raporcie dowiedziano się z "GW" i strony internetowej RPO, a odpowiednie decyzje zostaną podjęte w po spotkaniu z RPO, które nastąpi 27 sierpnia.

(5)
Reklama
Komentarze