Zaloguj
Reklama

Samobójstwa u osób w podeszłym wieku – za późne rozpoznania

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Int J Geriatr Psychiatry 2004;19(1):35-40

(5)

Przeprowadzone analizy wskazują, że większość osób w podeszłym wieku (powyżej 60 roku życia), które próbowały popełnić samobójstwo, kontaktowała się z lekarzem rodzinnym w okresie 12 miesięcy poprzedzających próbę, ale występujące u nich zaburzenia nastroju nie zawsze rozpoznawano – jedynie u 4% z nich rozpoznano zaburzenia nastroju przed próbą, a aż u 57% po próbie. Wskazuje to na konieczność lepszego informowania lekarzy pierwszego kontaktu o specyfice rozpoznawania i leczenia depresji u osób starszych, a także na konieczność przeprowadzania u osób starszych skriningu w kierunku zaburzeń depresyjnych.

Badanie retrospektywne, przeprowadzone na podstawie danych grupy 1198 osób, które próbowały popełnić samobójstwo i były potem leczone w OIT jednego z finlandzkich szpitali. Badane osoby podzielono na dwie grupy: (1) osoby po 60 r.ż. (N=81) oraz (2) osoby przed 60 r.ż. (N=1117).

(5)
Reklama
Komentarze