Zaloguj
Reklama

Schizofrenia a jakość życia

Schizofrenia a jakość życia
Fot. ojoimages
(5)

Schizofrenia obniża jakości życia mniej niż inne zaburzenia.

Do niedawna niewiele wiadomo było na temat czynników wpływających na subiektywną ocenę jakości życia doświadczaną przez pacjentów z różnymi chorobami psychicznymi. Stefan Priebe z Uniwersytetu Królowej Marii w Londynie i współpracownicy przeanalizowali niedawno pochodzące z 16 różnych badań dane odnoszące się do kilku tysięcy pacjentów.

Zgodnie z publikacją w sierpniowym numerze czasopisma „Schizophrenia Research” chorzy na schizofrenię okazali się doznawali lepszej subiektywnej jakości życia w porównaniu z osobami z zaburzeniami: nastroju, nerwicowymi, wywołanymi ze stresem lub występującymi pod postacią somatyczną. Omawiany parametr przyjmował wyższe wartości w przypadku uczestników badań, którzy pracowali zawodowo, byli starsi i charakteryzowali się mniejszym nasileniem objawów.
 

(5)
Reklama
Komentarze