Zaloguj
Reklama

Schizofrenia a zaprzestanie palenia - podwójnie ślepa próba z użyciem Bupropionu

Schizofrenia a zaprzestanie palenia - podwójnie ślepa próba z użyciem Bupropionu
Fot. medforum
(0)

Celem pracy było zbadanie skuteczności Bupropionu w próbie przerywania palenia u pacjentów, u których rozpoznana została schizofrenia.

Reklama

W badaniu uczestniczyły osoby dorosłe, z rozpoznaniem schizofrenii, którzy palili więcej niż 10 papierosów dziennie i którzy wyrażali chęć rzucenia palenia. Zostali oni zapisani na terapię grupową: behawioralno- poznawczą trwającą 12 tygodni, oraz otrzymywali Bupropion w dawce 300mg/dobę lub identyczne w wyglądzie placebo.Badanie było randomizowane, 25 uczestników pobierało Bupropion i 28 placebo.
W wynikach autorzy podają że osoby pobierające Bupropion nie wykazały pogorszenia stanu klinicznego oraz miały tendencje do poprawy w zakresie nastroju i objawów negatywnych. Wykazano, że Bupropion jest częściowo skuteczny we wspomaganiu rzucenia palenia u osób, u których rozpoznana została schizofrenia, jednak nawroty są częste po zaprzestaniu leczenia.

 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J. Clin Psychopharmacol.2005 Jun 25(3): 218-225

Reklama
(0)
Komentarze