Zaloguj
Reklama

Schizofrenia jako zaburzenie w fosfolipidach membranowych

Schizofrenia jako zaburzenie w fosfolipidach membranowych
Fot. Panthermedia
(5)

Stwierdzony w najnowszych badaniach brak korelacji pomiędzy
fosfomonoestrami a fosfodiestrami a także redukcja poziomu
fosfodiestrów w schizofrenii sugeruje uszkodzony metabolizm
fosfolipidowy w tej chorobie, chociaż w przeciwnym kierunku, niż to
opisano w literaturze.

Reklama

Zaburzony membranowy metabolizm fosfolipidowy w schizofrenii został
opisany w sposób konsekwentny. Wagner Gattaz przebadał niedawno 53
chorych na schizofrenię i 35 przedstawicieli grupy kontrolnej.
Osiemnastu pośród tych pacjentów nie miało żadnego kontaktu z lekami a
pozostałych 35 nie było pod wpływem leków od średnio 6 miesięcy.
Metabolizm fosfolipidu i wysokoenergetyczne fosforany zostały ocenione
w lewym płacie czołowym przy użyciu 31P-MRS. Pacjenci, którzy nie mieli
żadnego kontaktu z lekami, wykazali zredukowany poziom feosfodiestrów w
lewym płacie czołowym w porównaniu do przedstawicieli i do poprzednio
leczonych pacjentów (p < 0,05). Nie znaleziono żadnych różnic
pomiędzy tymi trzema grupami pod względem innych parametrów
spektroskopowych. U zdrowych przedstawicieli grupy kontrolnej, ale nie
u schizofreników, stwierdzono ujemną (i prawdopodobnie fizjologiczną)
korelację pomiędzy fosfomonoestrami a fosfodiestrami (p < 0,01). U
chorych na schizofrenię poziom ATP był skorelowany z objawami
negatywnymi i z uszkodzeniem neuropsychologicznym (p < 0,01).
Związek ATP z objawami negatywnymi i deficyt neurofizjologiczny
sugeruje zmianę w zapotrzebowaniu energetycznym w płacie czołowym
chorych na schizofrenię, co pozostaje w zgodzie z hipotezą
podczołowości tej choroby.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze