Zaloguj
Reklama

Schizofrenia: podwyższone poziomy apoE w korze czołowej

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Schizofrenia: podwyższone poziomy apoE w korze czołowej
Fot. shutterstock
(4)

W korze czołowej osób chorych na schizofrenię poziomy apolipoproteiny E (apoE) są znacząco wyższe niż u zdrowych osób, a leki przeciwpsychotyczne obniżają poziom apoE i jest to jeden z aspektów ich działania terapeutycznego. Podejrzewa się więc, że apoE jest zaangażowana w patologię schizofrenii.

Reklama

Badanie postmortem. Oceniono m.in. częstość polimorfizmu genu apoE w DNA z 9 pola Brodmanna, pobranego od osób zdrowych i tych, które chorowały na schizofrenię. Z użyciem analizy Western blot zmierzono poziomy apoE w materiale z 9 pola Brodmanna.

 
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Biol Psychiatry 2003;54(6):655-660

Reklama
(4)
Komentarze