Zaloguj
Reklama

Schizofrenia, stygmatyzacja, jakość życia

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • European Psychiatry, doi:10.1016/j.eurpsy.2010.08.010

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Schizofrenia, stygmatyzacja, jakość życia
Fot. ojoimages
(5)

Odporność na stygmatyzację ułatwia prowadzenie satysfakcjonującego życia.

Reklama

Na jakość życia chorego na schizofrenię mają wpływ miedzy innymi: liczba kontaktów z innymi ludźmi, poziom uczestnictwa w życiu duchowym, politycznym, społecznym i ekonomicznym, stygmatyzacja (przypinanie negatywnych etykietek) oraz występowanie depresji. Ingrid Sibitz z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania z udziałem ponad stu pacjentów z tym zaburzeniem umysłowym

Zgodnie z publikacją w internetowym wydaniu czasopisma „European Psychiatry” z 30 października mała liczba kontaktów z innymi ludźmi okazała się prowadzić do stygmatyzacji i wykluczenia społecznego, czego dalszymi konsekwencjami były depresja i obniżona jakość życia.

Badacze odkryli jednak, ze pomimo mało satysfakcjonujących relacji z innymi niektórzy pacjenci mogą doświadczać wysokiemu poziomu satysfakcji ze swojej egzystencji, o ile tylko będą dostatecznie „resilient” (prężni, zdolni do zdrowienia). Przyczyną wydaje się być większe poczucie kompetencji i możliwości osiągania celów życiowych przy jednoczesnej większej odporności na stygmatyzację.

Reklama
(5)
Komentarze