Zaloguj
Reklama

Skuteczność sertraliny spada gdy depresja współistnieje z psychozą

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Wbrew wcześniejszym doniesieniom, monoterapia sertraliną (lek z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, SSRI) jest znacząco mnie

Adres www źródła:


(0)

Wbrew wcześniejszym doniesieniom, monoterapia sertraliną (lek z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, SSRI) jest...

znacząco mniej skuteczna u pacjentów z depresją i psychozą. 8-tygodniowe badanie z użyciem sertraliny (dawka rosnąca, do 200 mg/d), przeprowadzone na grupie 25 pacjentów z depresją i psychozą oraz 25 z depresją bez objawów psychotycznych.

(0)
Reklama
Komentarze