Zaloguj
Reklama

Skutki przemocy doznawanej przez nastolatki od ich partnerów

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Reuters Health

Adres www źródła:


Skutki przemocy doznawanej przez nastolatki od ich partnerów
Fot. Shutterstock
(0)

Najnowsze badania dowodzą, że nadużycia doznawane przez nastolatki ze strony ich partnerów skutkują zaburzeniami jedzenia, myślami samobójczymi i innymi zaburzeniami psychicznymi.

Reklama

Diann M. Ackard i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania nad skutkami przemocy doznawanej przez nastolatki od ich partnerów. Badacze stwierdzili, że takie osoby obarczone są zwiększonym ryzykiem zaburzeń jedzenia, myśli samobójczych i innych zaburzeń psychicznych.
Wyniki uzyskane przez grupę Ackard są ważne, ponieważ co piąta nastolatka i co dziesiąty nastolatek doświadczył naduzycia fizycznego lub seksualnego na randce. Badacze zalecają wypytywanie młodocianych o ich samopoczucie podczas spotkania z partnerem w celu rozpoznania, czy są oni zagrożeni nadużyciem z jego strony.

Reklama
(0)
Komentarze