Zaloguj
Reklama

Śląska Filia Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

Autor/autorzy opracowania:


(5)

W związku z organizowanym przez Śląską Filię Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP pierwszym zebraniem wyborczo – sprawozdawczym, które odbędzie się w dniu 23 maja 2007 r., w imieniu zarządu Filii serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu. Zebranie dzięki uprzejmości Pani Doktor Małgorzaty Dosiak odbędzie się na kierowanym przez Panią Doktor Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, ul. Lipa 2. Początek spotkania o godzinie 10.00.

Celem zebrania jest zaproszenie Koleżanek i Kolegów należących do PTP do czynnej działalności w Filii, pozyskanie członków oraz przeprowadzenie wyborów i powołanie nowych statutowych władz Filii.

Wszyscy zainteresowani działalnością w Śląskiej Filii Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji w trakcie spotkania będą mogli wypełnić deklaracje członkowskie i tym samym zostać przyjęci do Filii. Zgodnie ze statutem PTP jedynym wymogiem formalnym,  który należy spełnić aby rozpocząć działalność w Filii jest członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, natomiast czynne i bierne prawa wyborcze przysługują członkom Filii, którzy na bieżąco mają uregulowanie składki członkowskie PTP.

W trosce o możliwie szerokie poinformowanie Koleżanek i Kolegów członków PTP o zebraniu zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszej informacji wszystkim zainteresowanym. 

Serdecznie zapraszam na zebranie

Z poważaniem
Andrzej Kareł
Przewodniczący Śląskiej Filii Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

Kontakt:
41-800 Zabrze, Cieszyńska 2/4
tel. 032 3750212

(5)
Reklama
Komentarze