Zaloguj
Reklama

STATISTICA – konkurs na najlepszą pracę magisterska i doktorską

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
STATISTICA – konkurs na najlepszą pracę magisterska i doktorską
Fot. Pantherstock
(0)

Cele i organizatorzy konkursu
(1) Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich i magisterskich wykorzystujących zaawansowane metody analizy danych oraz popularyzacja nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.
(2) Organizatorami corocznego konkursu oraz fundatorami nagród są firmy StatSoft Inc. i StatSoft Polska.
(3) Patronat nad konkursem objęło Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Warunki udziału w konkursie
Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie, przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, które przed upływem terminu zgłoszenia zostały obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony.
Prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów lub dziekanów wydziałów.
Termin zgłoszenia upływa 15 grudnia 2004 roku.
Praca musi być przygotowana z wykorzystaniem legalnej wersji programu (przy zgłoszeniu należy podać numer licencji).

Pisemne zgłoszenia należy kierować na adres:
StatSoft Polska
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
tel. 012 428 43 00
fax 012 428 43 01
e-mail info@statsoft.pl

Główne kryteria oceny prac
(1) Poprawność zastosowania wybranych metod statystyki i analizy danych.
(2) Walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników.
(3) Zastosowanie wielu różnych technik analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.

Komisja konkursowa
Ocenę prac oraz rozdział nagród przeprowadzi komisja konkursowa, w której skład wchodzą profesorowie wyższych uczelni reprezentujący różne dyscypliny naukowe i zajmujący się zastosowaniem metod statystycznej analizy danych w różnych dziedzinach badań naukowych. W pracach komisji konkursowej będzie uczestniczył przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Nagrody
W obecnej edycji konkursu przewidziano następujące nagrody:
Nagrody dla autorów i promotorów:
pracy doktorskiej – 3 000 PLN
pracy magisterskiej – 2 000 PLN
Nagrody zostaną podzielone po połowie pomiędzy autorów prac i promotorów.

Nagrody dla wydziałów, na których powstały najlepsze prace:
praca doktorska – 25-stanowiskowa akademicka licencja roczna STATISTICA
praca magisterska – 25-stanowiskowa akademicka licencja roczna STATISTICA

Szczegółowy regulamin konkursu i informacje o rodzinie programów STATISTICA można uzyskać w siedzibie firmy StatSoft Polska (adres jak wyżej) lub na stronach internetowych www.statsoft.pl.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Instytut Psychiatrii i Neurologii

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze