Zaloguj
Reklama

Szkolny Program Profilaktyki

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Szkolny Program Profilaktyki
Fot. Panthermedia
(0)

Głównym celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest jak najskuteczniejsze dotarcie do młodego człowieka, zwłaszcza do tego zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniami. Program realizowany będzie przede wszystkim przez młodzież, obdarzoną zaufaniem grupy rówieśniczej, najlepiej znającą problemy własnych znajomych. Przeszkoleni nauczyciele i uczniowie stworzą w szkołach punkty konsultacyjne, a grupy młodzieży aktywnie zaangażowanej na rzecz innych osób będą na różne sposoby promowały przyjaźń, pomoc, zrozumienie i wsparcie rówieśnicze. Programem objęte zostały wybrane placówki oświatowe w Lublinie, Szczecinie i Toruniu.

Ponadto w Warszawie powstały nowe ośrodki służące młodzieży bezpłatną pomocą: Młodzieżowa Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich rodzin (ulica Dąbrowskiego 75a) oraz Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży Uzależnionej od Środków Psychoaktywnych (ulica Otwocka 1).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • informacja własna

Reklama
(0)
Komentarze