Zaloguj
Reklama

Terapia poznawcza a leki - w leczeniu umiarkowanych i nasilonych epizodów depresji

Terapia poznawcza a leki - w leczeniu umiarkowanych i nasilonych epizodów depresji
Fot. Panthermedia
(4)

Autorzy wnoszą ze terapia poznawcza może być tak samo efektywna jak leki we wstępnym leczeniu umiarkowanych do nasilonych epizodów depresji, skuteczności jest jednak w dużym stopniu uzależniona od doświadczenia i wiedzy terapeutów.

Reklama
Celem pracy było porównanie skuteczności stosowania terapii poznawczej w stosunku do lekow u pacjentów z umiarkowaną i nasiloną depresja.Przeprowadzono badanie randomizowane, na grupie 240 pacjentów w wieku 18-70 lat, w grupie kontrolnej podawano placebo.
 
Wyniki oceniano według skali depresji Hamiltona. Po 8 tygodniach uzyskano 50% odpowiedzi klinicznej w grupie lekowej, 43% w gupie poddanej terapii poznawczej, oba wyniki przewyższyły grupę placebo, w której uzyskano 25%. Prowadzona w sposób ciągły analiza wyników wykazała przewagę obu aktywnych metod leczenia nad placebo, w przypadku leków był to trend znamienny a w przypadku terapii poznawczej porównanej do placebo utrzymywał się na poziomie nieznamiennym. W 16 tygodniu badania procent odpowiedzi klinicznej osiągnął 58% w obu grupach aktywnie leczonych,w grupie lekowej uzyskano 46% remisji a w grupie terapii poznawczej 40%.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch of General Psychiatry. 2005 Apr; 62(4); 409-16

Reklama
(4)
Komentarze