Zaloguj
Reklama

Turnus dla dzieci alkoholików w sierpniu

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Turnus dla dzieci alkoholików w sierpniu
Fot. Shutterstock
(0)

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci "PROM" w Łodzi organizuje trzynastodniowy turnus terapeutyczny dla dzieci alkoholików. Tegoroczny turnus odbędzie się między 9 a 21 sierpnia w miejscowości Rochna koło Brzezin, w ośrodku Relaks. Podobnie jak w latach ubiegłych będzie on dofinansowany przez PARPA, uczestnicy zapłacą 150PLN.

 

Reklama

Program turnusów przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 15-19 lat i został oparty na ideologii grup samopomocowych Alateen. Głównym celem turnusów jest wykreowanie liderów grup samopomocowych Alateen, pomoc w poprawie relacji z rówieśnikami i dorosłymi oraz dostarczenie podstawowej wiedzy o chorobie alkoholowej, jej wpływie na rodzinę, o niebezpieczeństwach uzależnienia.

Kryteria dla osób pragnących korzystać z turnusów:
Krok I - III
ukończone 14 lat
problem alkoholowy w rodzinie
Ważna jest kolejność nadsyłanych zgłoszeń!

Krok IV - V
ukończone 17 lat
uczestnictwo w turnusach Kroku I - III

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z organizatorami:

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci "PROM"
ul. Jaracza 40, 90-252 Łódź
tel. 0 42 630 03 73, fax 0 42 639 97 76
e-mail: prom@prom.org.pl
Karta zgłoszeniowa oraz szczegóły na stronie: www.prom.org.pl

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • PROM

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze