Zaloguj
Reklama

Używanie konopi a objętość istoty szarej w pierwszym epizodzie schizofrenii

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


(0)

Wyniki najnowszych badań pokazują, że używanie konopi indyjskichjest związane z bardziej wydatnym spadkiem objętości istoty szarejmózgu u chorych na schizofrenię.

Postępujące redukcje objętości istoty szarej zostały stwierdzone wschizofrenii i większe ubytki wyglądają na związane z gorszymrokowaniem. Ponieważ chorzy na schizofrenię i używający konopiindyjskich mają gorsze rokowanie, postępujące zmiany istoty szarej utych pacjentów mogłyby być bardziej rozległe. Zgodnie z wynikaminajnowszych, przeprowadzonych przez Wiepke Cahna, badań pacjenciużywający konopi, pacjenci nieużywający i zdrowi przedstawiciele grupykontrolnej różnią się znacznie pod względem objętości istoty szarej,komory bocznej i trzeciej.
Chorzy na schizofrenię używający konopiwykazują szybszy spadek objętości istoty szarej mózgu (F=8,1 df=76p=0,001) i wzrost objętości bocznej (F= 3,8 df=76 p=0,025) i trzeciejkomory mózgu (F=4,04 df=76 p=0,022) w porównaniu ze zdrowymi osobnikamii nieużywającymi pacjentami. Spadek objętości istoty szarej miałmiejsce u wszystkich chorych na schizofrenię w porównaniu ze zdrowymiosobnikami, ale był znacząco wyższy u pacjentów używających konopi(średnia różnica = 2,7 SE=1,1 p=0,03). Wynik nie różnił się pomiędzyużywającymi a nieużywającymi chorymi na schizofrenię. Ten spadek możebyć wytłumaczony przez współistniejące uzależnienie od konopi lub przeztoksyczne działanie konopi.

(0)
Reklama
Komentarze