Zaloguj
Reklama

Wiadomości dla pacjentów przyjmujących olanzapinę

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • National Alliance on Mental Illness

Adres www źródła:


Wiadomości dla pacjentów przyjmujących olanzapinę
Fot. Panthermedia
(0)

Olanzapina jest dobrze tolerowaniem lekiem przeciwko schizofrenii.

Reklama

Olanzapina jest lekiem, którego stosowanie może przynieść poprawę w następujacych objawach schizofrenii: halucynacjach, urojeniach, zdezorganizowanym myśleniu, izolacji społecznej i motywacji. Lekarstwo to jest dobrze tolerowane przez pacjentów.
Palenie papierosów może zmieniać ilość olanzapiny przyjmowanej do organizmu. Olanzapinę należy przyjmować raz do dwóch razy dziennie.

Reklama
(0)
Komentarze