Zaloguj
Reklama

Wpływ depresji na efektywność leczenia osób po ataku serca

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Medical News Today

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Wpływ depresji na efektywność leczenia osób po ataku serca
Fot. medforum
(0)

Wyniki najnowszych badań wskazują na zależność rokowań odnośnie pacjentów po ataku serca od rodzaju współwystępującej z nim depresji.

Reklama

Pomimo prowadzenia intensywnych badań nad związkiem pomiędzy depresją a problemami kardiologicznymi do niedawna nie dysponowano dowodem na to, że leczenie tego zaburzenia umysłowego poprawia rokowania odnośnie działania układu krążenia. Elisabeth Martens z Uniwersytetu Tilburga w Holandii przeprowadziła niedawno badania z udziałem kilku tysięcy osób po ataku serca.

Okazało się, że wpływ leczenia depresji na zmniejszenie ryzyka pogłębienia się problemów z układem krążenia zależy od tego, czy to zaburzenie psychiczne wystąpiło po raz pierwszy, czy też ma charakter nawracający. Szczególnie niebezpieczne są przypadki obniżenia nastroju wywołane czynnikami somatycznymi.

Reklama
(0)
Komentarze