Zaloguj
Reklama

Wpływ krążenia pozaustrojowego na powstawanie deficytów neurologicznych

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Eur J Cardiothorac Surg 2004;26:920-925

Wpływ krążenia pozaustrojowego na powstawanie deficytów neurologicznych
Fot. medforum
(0)

Nie stwierdzono istotnego wpływu krążenia pozaustrojowego na pojawienie się deficytów neurologicznych u dzieci poddanych operacji prostych wad serca z otwarciem klatki piersiowej.

Reklama

Celem badania była prospektywna ocena wpływu operacji kardiochirurgicznych prostych wad serca z użyciem krążenia pozaustrojowego (CBP) na powstawanie deficytów neurologicznych u dzieci w wieku szkolnym i młodych dorosłych. Do badania włączono dzieci i młodzież w wieku 5- 20 lat, poddanych zabiegowi kardiochirurgicznemu z użyciem CBP bez zastosowania głębokiej hipotermii. Chorych poddawano testom psychometrycznym 1-3 dni przed badaniem oraz 7-18 dni po zabiegu. W badaniu wzięło udział 41 chorych (29 operowanych z użyciem CBP oraz 12 z grupy kontrolnej). Zamknięcie ASD wykonano u 13 chorych, VSD u 10 chorych, operację podzastawkowego zwężenia ujścia aorty u 3 chorych, walwuloplastykę mitralną u 3 chorych. Średni czas krążenia pozaustrojowego wyniósł 54±22min.Nie stwierdzono istotnych różnic w badaniach psychometrycznych pomiędzy grupą badaną (z CBP) i kontrolną. Wnioski: Nie stwierdzono istotnego wpływu krążenia pozaustrojowego na pojawienie się deficytów neurologicznych u dzieci poddanych operacji prostych wad serca z otwarciem klatki piersiowej.

Reklama
(0)
Komentarze