Zaloguj
Reklama

Wpływ polimorfizmu regulatora sygnalizującego białka G (RGS4) na regionalny metabolizm mózgu i zmienne fenotypowe w schizofrenii

Wpływ polimorfizmu regulatora sygnalizującego białka G (RGS4) na regionalny metabolizm mózgu i zmienne fenotypowe w schizofrenii
Fot. Panthermedia
(5)

Wyniki najnowszych badań potwierdzają rolę zwojów podstawy i kory
przedczołowej w mechaniźmie, za pomocą jakiego polimorfizm RGS4
oddziaływuje na schizofrenię.

Reklama

RGS4 jest pozycyjnym i funkcjonalnym kandydatem na gen schizofrenii, co
zostało potwierdzone przez kilka badań na niezależnych próbkach. Jiri
Horacek i współpracownicy opublikowali niedawno na Drugim
Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Biologicznej wyniki nowych badań
nad tym genem. W grupie 63 chorych na schizofrenię zgenotypowali oni
cztery SNP (1, 4, 7, 18), które były poprzednio związane ze
schizofrenią, indywidualnie lub jako część haplotypu. Ocenili także oni
wpływ kandydatów SNP na charakterystyki fenotypowe i regionalny
metabolizm mózgu mierzony przez 18FDG PET. Stwierdzono niższy
metabolizm dwustronnie w zwojach podstawy (p = 0,05, skorygowane) w
niebezpiecznych nośnikach G-allelu w SNP 7. W SNP 1, wykryto trend
niższego metabolizmu związanego z G-allelem w prawej korze
przedczołowej (p = 0,001). Niebezpieczne G-allele zostały połączone z
niższą expresją objawów negatywnych (SNP 7) i późniejszym początkiem
schizofrenii (SNP 7, 18). Horacek i współpracownicy sformułowali
hipotezę swoistego fenotypu RGS4 schizofrenii nacechowanego przez
niższą ekspresję objawów negatywnych i późniejszy początek, który różni
się od podtypów schizofrenii skojarzonych z genami - kandydatami
regulującymi neurorozwój i strukturę synaptyczną.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze