Zaloguj
Reklama

Wpływ wczesnej interwencji rodzinnej na reakcję na stres

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Reuters Health

Adres www źródła:


Wpływ wczesnej interwencji rodzinnej na reakcję na stres
Fot. Shutterstock
(0)

Wyniki niedawno przeprowadzonych badań sugerują, że interwencja rodzinna powoduje zmiany w sposobie reagowania dzieci na sytuacje stresowe.

Reklama

Laurie Miller Brotman i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania, z których wynika, że układ reakcji na stres w okresie przedszkolnym charakteryzuje się wysoką elastycznością. Dzieci z zaburzeniami zachowania charakteryzują się rzadszym wystepowaniem odpowiedzi na stres w postaci podwyższonego poziomu kortyzolu.
U dzieci z zaburzeniami zachowania poddane interwencji rodzinnej stwierdzono jednak podwyższone poziomy kortyzolu. Może to oznaczać, że wczesna interwencja rodzinna powoduje zmiany w sposobie reagowania na sytuacje stresowe.

Reklama
(0)
Komentarze