Zaloguj
Reklama

Wrocław: Problematyka przemocy seksualnej wobec dzieci

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Adres www źródła:


(5)

Stowarzyszenie "Ponad Sektorami" zaprasza na szkolenie Problematyka przemocy seksualnej wobec dzieci, które odbędzie się w dniach 9-10 lutego 2004. Jego organizatorem jest Biuro Profilaktyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to kolejny etap kampanii "Zły dotyk", prowadzonej przez redakcję programu "Rozmowy w Toku" (TVN).

 

Oferta skierowana jest do osób z województwa dolnośląskiego, zainteresowanych problemem przemocy seksualnej wobec dzieci i na co dzień kontaktujących się z dziećmi - nauczyciele, pedagodzy szkolni, przedszkolanki, dyrektorzy szkół, psycholodzy szkolni, wychowawcy w placówkach oświatowych (z wyłączeniem pracowników domów dziecka), pielęgniarki szkolne i pracujące na oddziałach pediatrycznych oraz policjanci pracujący w policyjnych izbach dziecka. Ze względu na ograniczona ilość miejsc dodatkowym kryterium jest zaangażowanie w działania społeczne w organizacjach pozarządowych na terenie województwa dolnośląskiego.

Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu, w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy Specjalistycznym Zakładzie Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej (ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18). Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator kampanii (TVN) przewiduje możliwość pokrycia kosztów noclegu dla osób dojeżdżających spoza Wrocławia. Organizatorzy proszą o przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie www.ngo.pl) listownie, faxem lub mailem (preferowana) na adres:

Stowarzyszenie "Ponad Sektorami"
ul. Lelewela 23/2
53-505 Wrocław
tel. +48 600 435 630
fax 071 782 92 27
e-mail: ps@engo.pl

(5)
Reklama
Komentarze