Zaloguj
Reklama

XLI Zjazd Psychiatrów Polskich

XLI Zjazd Psychiatrów Polskich
Fot. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
(0)

W czerwcu 2004 odbędzie się w Warszawie XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Publikujemy list Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Prof. Jacka Wciórki.

Reklama

Koleżanki i Koledzy!
Komitet Organizacyjny ponawia serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w obradach XLI Zjazdu Psychiatrów Polskich. W obecnym, drugim komunikacie informujemy o podstawowych propozycjach programowych Zjazdu, ważnych datach organizujących przygotowania do niego, o sposobie rejestrowania się oraz o tych szczegółach technicznych związanych z udziałem w jego części naukowej i towarzyskiej, które są już znane. Przedstawiamy też formularze służące do nadsyłania streszczeń zjazdowych oraz rejestracji uczestnictwa i rezerwacji hoteli.

Wybrawszy jako temat Zjazdu „Oblicza psychiatrii”, proponujemy jako programową osnowę Zjazdu trzy perspektywy poznawcze i trzy obszary działania praktycznego psychiatrii: funkcjonowanie mózgu, rolę osoby chorego oraz wpływ kontekstu społecznego. Wybraliśmy te trzy „oblicza”, by podkreślić, iż jedne nie mogą, a nawet nie powinny obywać się bez innych. Chcieliśmy też w ten sposób podkreślić potrzebę wielostronnego podejścia do teoretycznych i klinicznych wyzwań psychiatrii. Wnikając coraz głębiej w realia zaburzonego funkcjonowania mózgu, nie możemy przecież zapomnieć o kształtowaniu skutecznych i godnych warunków dialogu z osobą chorego ani o realności oddziaływań społecznego kontekstu wydarzeń klinicznych. A porozumiewając się z osobą lub wkraczając w jej relacje społeczne nie możemy zapominać o warunkującej te działania różnorodnej czynności mózgu - poznawczej, intencjonalnej czy integrującej.

Program proponuje różnorodne formy obrad - od sesji plenarnych, poprzez tematyczne sympozja, debaty, sesje plakatowe, po dyskusje zawodowe i warsztaty szkoleniowe. Chcielibyśmy, by przyniosły one interesujący, pożyteczny oraz nowoczesny przegląd wiedzy i doświadczeń, by pogłębiały zrozumienie osiągnięć i otwierały nowe pomysły badawcze i kliniczne. Dlatego zapraszamy do współudziału w tworzeniu programu poprzez nadsyłanie propozycji wystąpień, warsztatów, pomysłów tematycznych i wszelkich innych uwag programowych, także krytycznych. Wszystkie będą pomocne w konstruowaniu ostatecznego programu Zjazdu, choć zapewne nie wszystkie będą mogły zostać zrealizowane.

Zapraszamy do Warszawy wszystkich zainteresowanych psychiatrią, związanych lub zaprzyjaźnionych z nią. Postaramy się stworzyć dobre warunki do wymiany myśli i do osobistych kontaktów nie zapominając o potrzebie wytchnienia.

Do miłego zobaczenia!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Jacek Wciórka


Więcej informacji na oficjalnej stronie Konferencji:
http://www.ptp2004.psych.waw.pl

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze