Zaloguj
Reklama

Zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów z marskością wątroby

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2003; 15: 84- 89

Adres www źródła:


(5)

Wykazano istnienie zaburzeń funkcji poznawczych...

u pacjentów z marskością wątroby. Ciężkość tych zaburzeń koreluje ze stopniem uszkodzenia wątroby. U osób po przeszczepie wątroby, nasilenie wyżej wspomnianych zaburzeń jest minimalne.

(5)
Reklama
Komentarze