Zaloguj
Reklama

Zaburzenia neuropsychiatryczne w chorobach tkanki łącznej

Współautorzy: Jerzy Samochowiec, Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie „Zaburzenia psychiczne w chorobach tkanki łącznej”, Psychiatria tom 8, nr 2, 39–45
Zaburzenia neuropsychiatryczne w chorobach tkanki łącznej
Fot. medforum
(5)

Choroby tkanki łącznej są zaburzeniami o podłożu autoimmunologicznym.

Reklama

Zaburzenia neuropsychiatryczne w przebiegu tych chorób występują bardzo często a nawet wyprzedzają postawienie diagnozy podstawowej. Nie zmienia to jednak faktu, iż ustalenie ich przyczyny jest niezwykle trudne.

Występowanie owych zaburzeń może mieć swoją przyczynę w aktywności choroby podstawowej, jak również we wtórych do niej zaburzeniach metabolicznych.

Do zaburzeń jakie występują zaliczmy:

  • zaburzenia nastroju,
  • zaburzenia lękowe,
  • zaburzenia snu,
  • zaburzenia psychotyczne,
  • zaburzenia funkcji poznawczych,
  • zaburzenia osobowości,
  • zaburzenia zachowania,
  • depersonalizacja,
  • męczliwość,
  • depresja, która występuje w chorobach tkanki łącznej dwukrotnie częściej niż w populacji ogólnej.
Reklama
(5)
Komentarze