Zaloguj
Reklama

Zaburzenia psychiczne okiem lekarza POZ

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • AAFP 2003 Scientific Assembly: Family Practice Research Presentations

(0)

Wyniki najnowszego badania wskazują, że powodem średnio 11% wizyt u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jest odczuwanie lęku, rozdrażnienia i nerwowości. Aż 47% wizyt ma podłoże emocjonalne.

 

Zachorowalność na fobię społeczną w ciągu życia wynosi 13%. Średni wiek zachorowania to 14 lat. Jest to trzecie co do częstości występowania zaburzenie psychiczne. Jego przebieg jest przewlekły, jest ono trudne do wyleczenia, ma nasilający się, destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie pacjentów.

Depresja jest zaburzeniem, z którym najczęściej współwystępują inne zaburzenia. U 16% pacjentów z depresją wywiad w kierunku samobójstw był dodatni.

43% pacjentów z zaburzeniami psychicznymi nie było leczonych psychiatrycznie. Wielu z nich odmawia udania się do psychiatry, bojąc się stygmatyzacji. Spośród tych, którzy byli leczeni, 20% poddanych zostało jedynie farmakoterapii, 4% tylko psychoterapii, a 33% obu rodzajom terapii równolegle.

Długoterminowe, prospektywne badanie przeprowadzone na grupie 539 pacjentów 15 wybranych przychodni POZ, internistycznych lub rodzinnych. Stan psychiczny oceniano zgodnie z Klasyfikacją DSM-IV.

(0)
Reklama
Komentarze