Zaloguj
Reklama

Zagrożenie samobójstwem u chorego z zespołem jelita drażliwego

Autorzy: Miller V, Hopkins L, Whorwell PJ.
Zagrożenie samobójstwem u chorego z zespołem jelita drażliwego
Fot. medforum
(3)

W codziennym postępowaniu z pacjentami z IBS należy bardzo dbać o odpowiednie poinformowanie chorego o istocie jego dolegliwości i celu wykonywanych badań. Jest to grupa pacjentów szczególnie zagrożona stanami depresyjnymi i lękami o swoje zdrowie.

Reklama

Zespół jelita drażliwego (IBS) jest zwykle traktowany jako dolegliwość stosunkowo łagodna i nie stwarzająca poważniejszych zagrożeń. Tymczasem okazuje się, że pacjenci z IBS, którzy poddawani są wielokrotnym, szczegółowym badaniom medycznym w ośrodkach wyższego stopnia referencyjności, mogą rozwijać poważne objawy depresyjne.

Jak wykazali lekarze z Manchesteru (Wielka Brytania) aż 38% pacjentów diagnozowanych w ośrodku III stopnia referencyjności (z ostatecznym rozpoznaniem IBS) miało myśli samobójcze. Dla porównania podobne myśli miało tylko 4% leczonych z powodu IBS w podstawowej opiece zdrowotnej. 5% z leczonych w ośrodkach III-rzędowych miało za sobą próby samobójcze.

Głównym powodem depresji i myśli samobójczych wydaje się lęk przed rozpoznaniem poważnej choroby przewodu pokarmowego, spowodowany pobytem w ośrodku wysoko-specjalistycznym, zajmującym się najpoważniejszymi schorzeniami. W codziennym postępowaniu z pacjentami z IBS należy bardzo dbać o odpowiednie poinformowanie chorego o istocie jego dolegliwości i celu wykonywanych badań.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Clin Gastroenterol Hepatol. 2004 Dec;2(12):1064-8.

Adres www źródła:


Reklama
(3)
Komentarze