Zaloguj
Reklama

Zapobieganie samobójstwu za pomocą litu u chorych na ciężkie zaburzenia depresyjne

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Journal of Cilinical Psychiatr

Adres www źródła:


(0)

U ludzi cierpiących na powtarzające się poważne zaburzenia depresyjne, terapia litem zmniejsza ryzyko popełnienia lub usiłowania samobójstwa.

Lit jest powszechnie używany do leczenia choroby dwubiegunowej lub depresji maniakalnej. Ponieważ to lekarstow wykazało znaczące efekty przeciwdziałające samobójstwu, dr Ross J. Baldessarini, z McLean Hospital, z Belmont w stanie Massachusetts i jego współpracownicy poszukiwali dowodu, że lit może także pomagać pacjentów z powtarzającą się poważną depresją. Jak przedstawiono w "Journal of Cilinical Psychiatry", badacze znaleźli osiem badań nad samobójstwami lub usiłowaniami samobójstwa w trakcie leczenia z i bez litu u pacjentów z powtarzającą się depresją. Ich analiza objęła 329 pacjentów. Ogólny odsetek aktów samobójczych wyniósł 1,48 procent rocznie pośród tych, którzy nie przyjmowali litu w porównaniu z 0,17 procent na rok u przyjmujących lit, co stanowi 88,5 procentową redukcję ryzyka. "Zaprezentowane tu wyniki potwierdzają wniosek, że lit może stanowić użyteczne uzupełniające lub alternatywne leczenie pacjentów cierpiących na powtarzające się poważne zaburzenia depresyjne, którzy mogą popełnić samobójstwo, jak to zostało stwierdzone u pacjentów z chorobą dwubiegunową" - stwierdzają autorzy.

(0)
Reklama
Komentarze