Zaloguj
Reklama

Zatrudnienie wśród osób z ChAD

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Zatrudnienie wśród osób z ChAD
Fot. medforum
(4)

Zaobserwowano, że u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD) status zatrudnienia jest w znamiennym stopniu związany z funkcjonowaniem poznawczym, a zwłaszcza z takimi czynnikami jak: pamięć werbalna, łączna ciężkość doświadczanych objawów, przebieg hospitalizacji i wykształcenie matki. Nie wykazano związku między zatrudnieniem i nasileniem czy przebiegiem objawów psychotycznych, długością edukacji, wiekiem zachorowania.

 

Reklama

51% uczestników badania pozostawało bez pracy. Mniej więcej co piąty badany (21%) pracował w niepełnym wymiarze godzin lub jako wolontariusz. Jedynie 27% było zatrudnionych na pełnym etacie.

Badanie przeprowadzone na grupie 117 osób z ChAD. Poziom funkcjonowania poznawczego oceniano m.in. na podstawie Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Psychiatr Serv 2004;55(1):54-58

Reklama
(4)
Komentarze