Zaloguj
Reklama

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Śląskiego PTP

Autor/autorzy opracowania:


(0)
Uprzejmie informujemy, że zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Śląskiego PTP odbędzie się 20 kwietnia 2007 o godzinie 10.00 w Domu Lekarza w Katowicach  (II piętro)
POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRYCZNE
ODDZIAŁ ŚLĄSKI
PYSKOWICKA 49
42-605 Tarnowskie Góry


Uprzejmie informujemy, że zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Śląskiego PTP odbędzie się 20 kwietnia 2007 o godzinie 10.00 w Domu Lekarza w Katowicach  (II piętro)

Program zebrania:
Otwarcie: przewodniczący Oddziału prof. Robert Hese
Wspomnienie zmarłych członków oddziału
Wybór przewodniczącego zebrania, z-cy przewodniczącego oraz 2 sekretarzy.
Przekazanie przewodnictwa
Wybór komisji skrutacyjnej.
Wybór komisji mandatowo - regulaminowej
Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
Sprawozdanie skarbnika i Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Wybór prezesa Zarządu Oddziału.
Wybór Zarządu Oddziału /6 osób/.
Wybór Komisji Rewizyjnej /3osoby/.
Wybór Sądu Koleżeńskiego /5 osób/.
Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów PTP w Warszawie.
Uprzejmie prosimy o wyrównanie wszelkich zaległości w składkach członkowskich. Jednocześnie przypominamy, że kwota składek odproadzona do Zarządu Głównego warunkuje liczbę delegatów Oddziału na Walne Zebranie Delegatów.
 
SEKRETARZ                                                         PREZES
Dr n. med.  ROBERT PUDLO                             Prof..  ROBERT HESE
(0)
Reklama
Komentarze