Zaloguj
Reklama

Zespół nagłego zgonu niemowląt jako efekt działania nikotyny

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Reuters Health

Adres www źródła:


Zespół nagłego zgonu niemowląt jako efekt działania nikotyny
Fot. ojoimages
(0)

Najnowsze badania dostarczyły odpowiedzi na pytanie, dlaczego palenie tytoniu przez kobiety w ciąży zwiększa ryzyko śmierci łóżeczkowej ich dzieci.

Reklama

Palenie tytoniu przez kobiety w ciąży jest czynnikiem zwiększającym zagrożenie śmierci dziecka wskutek zespołu nagłego zgonu niemowląt. Aby zgłębić przyczyny tej zależności Colin A. Nurse z Uniwersytetu McMaster w Hamilton w Kanadzie i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania z wykorzystaniem szczurów.
Badacze stwierdzili, że omawiany związek może być wywołany bezpośrednim działaniem nikotyny. Do prawidłowego oddychania niemowląt w czasie snu potrzebne jest działanie wyspecjalizowanych komórek nadnerczy. Nikotyna powoduje zmniejszenie wydzielanie przez te komórki katecholamin, które działają pobudzająco i zwiększają tempo oddychania do właściwego poziomu.

Reklama
(0)
Komentarze