Zaloguj
Reklama

Zespół Stresu Pourazowego (PTSD) postać prosta i złożona

Źródło tekstu:

  • J Anxiety Disord 2005 Jun 23

(0)

Autorzy dokonali zbiorowej analizy cech powiązanych z PTSD ( np. zaburzeń osobowości, tendencji do dysocjacji) w celu zbadania czy grupy objawów stwierdzonych empirycznie pokrywają się z podziałem PTSD na postać prostą i na złożoną, zaproponowaną przez Hermana (1992 Complex PTSD).

Wyniki uzyskane po przebadaniu grupy 60 pacjentów z PTSD były w szerokim zakresie zgodne z powyższym podziałem, chociaż istniały pewne niezgodności. Wyniki leczenia były te same w obu grupach, autorzy omawiają wpływy podziału na terapie PTSD.

(0)
Reklama
Komentarze