Zaloguj
Reklama

Zmiana zasad dystrybucji Psychiatrii Polskiej

Źródło tekstu:

  • www.psychiatria.org.pl

(5)

Komunikat Redakcji Psychiatrii Polskiej i Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego PTP


 

UWAGA
W roku 2006 ulegają zmianie zasady dystrybucji Psychiatrii Polskiej.
Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wszyscy członkowie PTP będą otrzymywali Psychiatrię Polską w ramach opłaconej składki członkowskiej. Po uzyskaniu Państwa adresów (i potwierdzeniu opłacenia składki przez Zarząd Oddziału) Psychiatria Polska będzie dostarczana pocztą. W jesieni 2005 otrzymali Państwo formularz danych osobowych i adresowych, z prośbą o przekazanie ich do Zarządu swojego Oddziału. Wpłacanie prenumerat indywidualnych dotyczy tylko osób nie zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Zeszyt 1/2006 trafi do Państwa poprzez Zarządy Oddziałów PTP. Kolejne, będą przesyłane bezpośrednio na wskazany adres, po otrzymaniu przez dział kolportażu niezbędnych informacji.
 

(5)
Reklama
Komentarze