Zaloguj
Reklama

Związek pomiędzy zachowaniami samobójczymi a sŧężeniami 5-HT w płytkach krwi i cholesterolu w surowicy

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


(0)

Wyniki niedawno przeprowadzonych badań ujawniają, że skłonnościom samobójczym towarzyszą niższe stężenia 5-HT w płytkach krwi i cholesterolu w surowicy.

Darko Marcinko i współpracownicy opublikowali niedawno na Drugim Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Biologicznej wyniki badań nad związkiem pomiędzy zachowaniami samobójczymi a stężeniami 5-HT (5-hydroksytryptaminy) w płytkach krwi i poziomami cholesterolu. Motywacją do podjęcia tych badań był fakt, że zachowania samobójcze stanowią czynnik ryzyka w chorobach umysłowych a ich neurobiologia pozostaje niejasna.
Badacze stwierdzili, że pacjenci o skłonnościach samobójczych mieli niższe stężenia 5-HT w płytkach krwi i cholesterolu w surowicy. Korelacja ta może oznaczać według autorów badań istnienie użytecznego markera skłonności samobójczych.

(0)
Reklama
Komentarze