Zaloguj
Reklama

Agnozje i ich geneza

Autorzy: dr n.med. Ludwik Mazur
Agnozje i ich geneza
Fot. ojoimages
(0)

Agnozja jest stanem zaburzonej zdolności rozpoznawania znanych elementów otoczenia, przy braku zaburzonej części odbiorczej.

Reklama
Arykuł ukazał się w:
Wiadomosci Psychiatryczne, tom 4, nr 5, 2001
Urban & Partner Wrocław
 

Streszczenie

Rozważając kliniczne postaci agnozji, w literaturze i własne, daje się zauważyć, że kliniczne zespoły można sprowadzić do wspólnego mianownika, którym jest ten sam mechanizm powstawania konfabulacji. Czynność pojęciowa ma miejsce jedynie w świecie wewnętrznym człowieka; z zewnętrznym kontaktuje pośrednio poprzez zmysłowe ośrodki korowe. Z chwilą zablokowania dostępu świadomości do czynności ośrodków korowych, czynność pojęciowa, z braku kontroli zablokowanych ośrodków, tworzy pojęcia nierzeczywiste - konfabulacje. Idąc po myśli hipotezy, podobny blok ośrodków pojęciowych, takich jak etyczne, naukowe, estetyczne i inne, mógłby prowadzić do urojeń i halucynacji w psychozach, dając obrazy zaburzeń gnostycznych. Sądzę, że czynność gnostyczna nie jest tworzona przez czuciowe ośrodki korowe, jako pochodna ich najwyższej scalającej funkcji, ale jest oddzielnym układem mózgowym, jak układ jawy, pamięci i inne.

Słowa kluczowe: agnozje, świadomość, konfabulacje
 

Summary

Genesis of agnosias
The survey of the clinical signs in agnosias lets to notice a common and the very same mechanism of the development of psychical manifestation. The conscious activity is hermetically closed in inner world, if it refers to the outer world it has to do with the help of the cerebral sense centres. It can -see- only what on cybernetic cerebral screens are projected, awareness is deprived indirect access to the outer world. It can create structure from data which has been delivered by cerebral centres. When the access of the consciousness is blocked to the activities of the centres it creates unreal notions without control of the reality - there are appearing confabulation; the patient is seeing when he is blind, he is saying that he moves when his limbs are paralyzed, and so on. In psychosis blocking of the notion centres; ethical, esthetical, knowledge (ect.) might that way develop gnosic disorder - hallucinations, delusions, I suppose. The highest function of the sensory cortical centres do not make consciousness, but I think it is independent autonomous cerebral system similar to memory, arousal and other ones.

Key words: agnosias, consciousness, confabulation

Reklama
(0)
Komentarze