Zaloguj
Reklama

Agresja - definicja i jej przyczyny?

Autorzy: Dr n. med. Magdalena Kacperska
Wpływ stresu na zachowanie
Fot. medforum
Wpływ stresu na zachowanie
(3)

Coraz częściej słyszymy o różnego rodzaju zachowaniach agresywnych. Dotyczą one nie tylko młodzieży czy osób starszych ale także dzieci. Wielu z nas, nie wie w jaki sposób zareagować gdy ktoś zachowuje się agresywnie, nie rozumie także, co jest/było przyczyną takiego zachowanie. Osoby agresywne bywają niebezpieczne, nie są zdolne do przestrzegania podstawowych norm społecznych a co ważne współżycia z innymi osobami.

Reklama

Agresja, definiowana jest zatem jako świadome i zamierzone działanie (najczęściej zachowanie), które w konsekwencji doprowadza do wyrządzenia komuś bądź czemuś bólu, szkody czy straty. Dla wielu z nas, zachowania agresywne nie są zrozumiałe. Cały czas trwają badania poszukujące bezpośrednich przyczyn zachowań agresywnych ich korelacji z różnymi chorobami czy zmianami w mózgu. Szczególną uwagę zwraca się także na miejsce, w jakim wychowywana jest osoba agresywna.
Cechy osoby agresywnej

W większości przypadków, osoby agresywne prezentują określone cechy w zachowaniu, wśród, których wymienia się m.in. konfliktowość, zaczepianie i bicie innych osób,  kierowanie złośliwych uwag w stosunku do różnych osób, męczenie zwierząt, bark szacunku dla innych, uszkadzania i/lub niszczenie przedmiotów (dzieci, mają tendencje do niszczenia zabawek),  narzucanie własnych zasad, poglądów, niezadowolenie gdy ktoś odrzuca ich poglądy bądź ma własne, negatywne a  wręcz wrogie nastawienie do wszystkich i wszystkiego, wykonywanie nerwowych ruchów, bardzo szybka mowa i wiele innych. Każda osoba agresywna posiada charakterystyczne dla siebie cechy zachowania. W większości przypadków, rówieśnicy bądź osoby ją obserwujące czują strach i niepokój. Wiele zachowań w przypadku osób agresywnych jest nieprzewidywalnych.


Jakie są przyczyny zachowań agresywnych?
Cały czas trwają badania i obserwacje pacjentów, w celu odnalezienia bezpośredniej bądź pośredniej przyczyny zachowań agresywnych. Na szczególną uwagę zasługują następujące aspekty:

  1. Zachowanie instrumentalne, gdzie dana osoba, stara się dzięki agresywnemu zachowaniu, osiągnąć zamierzony przez siebie cel. Swoim zachowaniem agresywnym, wymuszane są określone sposoby zachowania, np. oddanie przedmiotu czy kupienie chcianej zabawki, w przypadku dzieci.
  2. Reakcja związana z niezadowoleniem (frustracja), gdzie osoba agresywna ma określony plan i chce go zrealizować ale coś bądź ktoś staje mu na przeszkodzie. Potrzeba tej osoby nie zostaje zaspokojona w konsekwencji czego pojawia się gniew i frustracja. Tego typu zachowania widoczne są już w bardzo młodym wieku (zwłaszcza u dzieci, które coś chcą dostać od rodziców ale nie mogą).
  3. Zachowania naśladowcze, które związane są z naśladowaniem zachowań obserwowanych u innych osób, np. rodziców, rodzeństwo, dziadków czy rówieśników.  

Zachowania agresywne są kwestią indywidualną dla każdego pacjenta, wymagają one pracy z pacjentem oraz zrozumienia co jest przyczyną ich powstawania. Nie powinno się ich ignorować bądź akceptować już u dzieci.
 

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze