Zaloguj
Reklama

Badania obrazowe w psychiatrii

Rezonans magnetyczny
Fot. Panthermedia
Rezonans magnetyczny
(5)

W psychiatrii diagnozy stawiane są głównie na podstawie badania psychiatrycznego, czyli ukierunkowanej rozmowy z pacjentem. Różnego rodzaju procedury, takie jak choćby oznaczenie stężeń hormonów tarczycowych we krwi, również są wykonywane, jednakże zdecydowanie rzadziej niż w innych specjalnościach. A co z badaniami obrazowymi? Psychiatrzy wbrew pozorom również je zlecają, co więcej – możliwe, że w przyszłości znacząco ułatwią one stawianie psychiatrycznych diagnoz.

Reklama

Możliwość wykonywania badań obrazowych znacznie rozszerzyła możliwości lekarzy. To, co wcześniej można było zobaczyć jedynie poprzez naruszenie ciągłości tkanek, nagle stało się możliwe do zobaczenia w sposób mało- lub nawet całkowicie bezinwazyjny. Badania obrazowe w psychiatrii miały szansę zaistnieć od lat 60. XX wieku, bo wtedy właśnie doszło do pojawienia się pierwszych urządzeń do wykonywania tomografii komputerowej. Kolejną techniką, która wkroczyła do świata medycznego już po tomografach, były badania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Oba z wymienionych pozwalają m.in. dokonać oceny struktur mózgowia – a ten właśnie narząd najbardziej interesuje psychiatrów.

Standardowo psychiatrzy nie zlecają badań obrazowych, czy więc rozpatrywanie znaczenia tych metod diagnostycznych w tej specjalności ma jakikolwiek sens? Okazuje się, że ma – potencjał diagnostyki obrazowej w psychiatrii stale się zwiększa, co więcej - wraz z kolejnymi postępami naukowców udział tych metod w diagnostyce chorób psychicznych może rosnąć.

Badania obrazowe w psychiatrii: czy dzięki nim można diagnozować choroby psychiczne?

Obecnie na podstawie badań obrazowych nie jest możliwe stawianie psychiatrycznych rozpoznań – a przynajmniej nie wszystkich. Ocena morfologii ośrodkowego układu nerwowego jest przydatna głównie przy podejrzewaniu u pacjenta procesów otępiennych. Wynika to z tego, że na podstawie odmienności w wynikach badań obrazowych można różnicować różne typy otępień. Przykładowo, w chorobie Alzheimera zauważalne mogą być symetryczne obszary zaniku tkanki mózgowej, dotyczące szczególnie tylnych płatów mózgu, z kolei w otępieniu czołowo-skroniowym zaniki typowo zlokalizowane są w przednich częściach mózgowia i raczej są one asymetryczne.

Diagnostyka obrazowa w psychiatrii przydatna bywa również przy pierwszym kontakcie pacjenta ze specjalistami od ochrony zdrowia psychicznego - zdarza się bowiem, że zaburzenia obsesyjno-kompulsywne czy psychoza mają podłoże organiczne. Takowe stanowić może np. osiedlony w obrębie mózgu guz – diagnostyka obrazowa jest wtedy o tyle istotna, że przy takim rozpoznaniu to właśnie leczenie choroby nowotworowej może pozwolić na wyeliminowanie występujących u pacjenta zaburzeń psychicznych.

 


fot. panthermedia

Problemy psychiczne a możliwość wykonywania badań obrazowych

Niektórych badań obrazowych w pewnych sytuacjach wykonywać się nie da. Przytoczyć tutaj można chociażby przeciwwskazania do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, wśród których wymienia się istnienie w ciele pacjenta jakichś metalowych implantów. Okazuje się jednak, że choroby i zaburzenia psychiczne mogą utrudniać przeprowadzenie diagnostyki obrazowej - jako przykład można podać klaustrofobię. Istnienie lęku przed zamkniętymi przestrzeniami może sprawiać, że pacjent nie będzie w stanie wytrzymać długiego (bo zajmującego nawet około godziny) przebywania w częściowo zamkniętej przestrzeni – elementy aparatury do MRI przypominają bowiem swego rodzaju tunel.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze