Zaloguj
Reklama

Badania psychologiczne w diagnostyce psychiatrycznej

Terapia małżeńska
Fot. shutterstock
Terapia małżeńska
(3)

W psychiatrii niezwykle istotnym elementem w diagnostyce jest współpraca lekarza psychiatry i psychologa.

Reklama

Do standardowego badania psychiatrycznego zalicza się odpowiednie i szczegółowe zebranie wywiadu z pacjentem oraz jego rodziną, wykonanie badań laboratoryjnych, neurobrazowych i testów psychologicznych.

Metody badań psychologicznych obejmują rozmowę, wywiad i obserwację, a także wykonanie testów oceniających inteligencję, osobowość oraz funkcje poznawcze.

Rozmowa psychologiczna

Rozmowa psychologiczna jest to swobodna technika diagnostyczna, w której nie ma z góry ustalonego celu, tematu i reguł interpretacji uzyskanych danych. Psycholog indywidulanie dobiera pytania, stawia hipotezy i kieruje tematyką rozmowy, a także dba o jakość kontaktu z pacjentem. Dopiero po zakończeniu analizuje zgromadzone informacje i formułuje wstępne wnioski.

Wywiad

Wywiad podobnie jak rozmowa psychologiczna należy do swobodnych technik diagnostycznych, lecz jej charakter jest nieco inny. Rozmowa z pacjentem ma już określony cel i zakłada uzyskanie odpowiednich danych, zarówno od pacjenta jak i od rodziny, znajomych lub współpracowników. Podczas wywiadu kładzie się nacisk na zaburzenia, trudności, chorobę i problemy.

fot. pantherstock

Obserwacja

Obserwacja obejmuje celowe rozpoznanie wskaźników obserwacyjnych i wnioskowanie o właściwościach lub stanach psychicznych jednostki. Do wskaźników obserwacyjnych należy np. kształt głowy, sylwetka, mimika, reakcje stereotypowe, pocenie się, przyspieszny oddech.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • A.Bilikiewicz, Pyschiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009

Adres www źródła:


Reklama
(3)
Komentarze