Zaloguj
Reklama

Biała sobota z ADHD

Autorzy: dr n. med .Małgorzata Janas-Kozik
studentka Zofia Mandrela
studentka Daniela Ferda
Biała sobota z ADHD
Fot. ojoimages
(5)

W związku z narastającym problemem ADHD, po apelu i informacji w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz klasach „0” wybrane przez pedagogów szkolnych i wychowawców klas dzieci z problemem zaburzeń koncentracji i uwagi, nadruchliwością, impulsywnością oraz fragmentarycznymi trudnościami szkolnymi zgłosiły się na konsultację.

Reklama

Dnia 3.XII.2005 r. w Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, który jest oddziałem naukowo-dydaktycznym Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a zlokalizowany jest w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu - Klimontowie odbyła się "Biała Sobota". Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy adiunkta Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii, a zarazem ordynatora Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego – dr n.med. Małgorzaty Janas-Kozik, przy poparciu inicjatywy Kierownika Katedry i Kliniki – dr hab. n .med. Ireny Krupki-Matuszczyk prof. nadzw. ŚAM w Katowicach i Dyrektora Centrum Pediatrii – dr n. med. Andrzeja Siwca. Osobami konsultującymi pacjentów z problemem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi (ADHD) były: dr n. med. Małgorzata Janas-Kozik – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży i specjalista pediatra, psycholog, a jednocześnie szkolący się terapeuta – mgr Joanna Albert, pielęgniarka- Oddziałowa Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego – Aneta Jakubczyk, a także studentki Wydziału Lekarskiego ŚAM, pracujące w Kole Naukowym Psychiatrii i Psychiatrii Dzieci i Młodzieży- Zofia Mandrela i Daniela Ferda . Opiekunami Koła są: dr n. med. Małgorzata Janas-Kozik i dr Krzysztof Krysta.

W związku z narastającym problemem ADHD, po apelu i informacji w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz klasach „0” wybrane przez pedagogów szkolnych i wychowawców klas dzieci z problemem zaburzeń koncentracji i uwagi, nadruchliwością, impulsywnością oraz fragmentarycznymi trudnościami szkolnymi zgłosiły się na konsultację. Skonsultowano 23 dzieci w wieku od 7 do 13 lat oraz udzielono porady w formie pracy z grupą rodziców (4 grupy rodziców) wszystkim rodzicom, jak również babciom i dziadkom, którzy przyszli z dziećmi. Konsultacje odbywały się w Centrum Pediatrii w Sosnowcu w godzinach od 8.30 do 15.30. i były bezpłatne. Popyt na takie konsultacje zdecydowanie przewyższył podaż. Konsultacje cieszyły się ogromnym i rosnącym zainteresowaniem, co świadczy o randze i zakresie problemu.
Wizyta podzielona była na dwie części. W części pierwszej wizyty psychiatra dzieci i młodzieży i studentki pracujące w Kole Naukowym przeprowadzili rozmowę z każdym opiekunem w obecności dziecka, wspartą pytaniami kwestionariuszowymi opracowanymi przez Wolańczyka i wsp.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • zdjęcia: ojoimages

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze