Zaloguj
Reklama

ChAD u dzieci i młodzieży - objawy i przebieg choroby

Autorzy: mgr farm. Michał Mańka
Dziewczynka
Fot. Pantherstock
Dziewczynka
(3)

Choroba afektywna dwubiegunowa u dzieci i młodzieży występuje nieco rzadziej niż u osób dorosłych.

Reklama

Około 30 proc. osób z ChAD, to dzieci i młodzież do 18 roku życia. Rozpoznanie choroby afektywnej u młodych osób nastręcza wiele trudności. Dzieje się tak dlatego, że niektóre objawy ChAD i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) u dzieci i młodzieży mogą być podobne.

ChAD a ADHD

Objawami wspólnymi dla obu schorzeń są:

 • nadmierna drażliwość,
 • ruchliwość,
 • skłonność do nadużywania substancji psychoaktywnych
 • zaburzenia koncentracji uwagi.

Warto nadmienić, że choroba afektywna dwubiegunowa związana jest z zaburzeniami regulacji nastroju. Natomiast, ADHD jest problemem deficytu uwagi, nadaktywności i nieprawidłowego funkcjonowania poznawczego. Większość objawów ChAD ma charakter postępujący, w przeciwieństwie do ADHD, w którym zaburzenia są bardziej zależne od występującej sytuacji.

fot. pantherstock

Specyfika objawów ChAD

Cechami charakterystycznymi jedynie dla choroby afektywnej dwubiegunowej, są:

 • nadmierne podwyższenie nastroju (zwracające uwagę otoczenia),
 • przekonanie o szczególnej ważności własnej osoby (zachowania wielkościowe),
 • gonitwa myśli,
 • zmniejszona potrzeba snu,
 • pobudzenie seksualne (pomimo braku cech dojrzewania płciowego).

U dzieci i młodzieży z ChAD obserwuje się bardzo szybką, nagłą zmianę faz (depresyjnej i maniakalnej). Częściej niż u dorosłych, u dzieci występuje wysoki poziom lęku i agresji. Niejednokrotnie dochodzi również do napadów paniki lub depresji polekowej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • 1. Wolańczyk T. Pułapki diagnostyczne w ADHD u dzieci i młodzieży. Wykład z konferencji: Kontrowersje w psychiatrii 2012. Różne oblicza ryzyka w psychiatrii. Kraków, 27-28 kwietnia 2012.
  2. Cahill CM, Green MJ, Jairam R, Malhi GS: Bipolar disorder\ in children and adolescents: obstacles to early diagnosis and future directions. Early Intervention in psychiatry, 2007

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze