Zaloguj
Reklama

Charakterystyka osobowości dyssocjalnej

Współautorzy: Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, 2006
Maska
Fot. medforum
Maska
(4)

Osobowość to złożona, dynamiczna struktura, składająca się z określonej konfiguracji cech danego osobnika. Reguluje zachowanie człowieka i jego relacje ze światem zewnętrznym.

Reklama

Utrwalone zaburzenia osobowości objawiają się zakłóceniem prawidłowego funkcjonowania, mało elastycznymi reakcjami na sytuacje społeczne i trudności będące elementem życia codziennego.

Epidemiologia i przyczyny występowania osobowości dyssocjalnej

Osobowość dyssocjalna pojawia się u około 3% populacji, znacznie częściej u mężczyzn niż u kobiet. Wśród czynników wpływających na występowanie osobowości dyssocjalnej wymienia się wpływ społeczeństwa, kultury oraz predyspozycje genenetyczne.

Za czynniki społeczno-kulturowe uważa się wpływ rodziny i szkoły w trakcie wychowania, głównie w zakresie narzucania norm społecznych, formowania hierarchii wartości i kształtowania wzorców zachowania.
 


 

fot. ojoimages
 

Obraz kliniczny osobowości dyssocjalnej

W zaburzeniach osobowości wymienia się trzy grupy psychopataologiczne: swoiste zaburzenia osobowości, mieszane zaburzenia osobowości i trwałe zmiany osobowości nie wynikające z choroby lub uszkodzenia mózgu.

Osobowość dyssocjalna charakteryzuje się szeregiem cech, najważniejsze i najczęściej występujące to:

 • bezosobowy stosunek do życia seksualnego
 • brak poczucia winy i wstydu
 • niezdolność do związków uczuciowych
 • lekceważenie norm i reguł społecznych
 • nieadekwatne zachowania społeczne
 • brak umiejętności planowania i niezdolność do przewidywania skutków własnego postępowania
 • upośledzenie zdolności oceny samego siebie
 • brak lęku
 • problem w rozróżnianiu granicy między fikcją a rzeczywistością
 • tendencja do samookaleczeń
 • częste grożenie samobójstwem
 • nietypowa lub niezwykła reakcja na alkohol
 • ogólna sprawność inetelektualna nie zaburzona
 • autodestrukcyjny wzrorzec życia


Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze