Zaloguj
Reklama

Co wpływa na występowanie problemów psychicznych u dzieci i młodzieży?

Wizyta z dzieckiem u psychologa
Fot. Shutterstock
Wizyta z dzieckiem u psychologa
(4)

Wśród dzieci i młodzieży wzrasta częstość konieczności skorzystania z pomocy specjalistów od zdrowia psychicznego. Czym jest takowa sytuacja spowodowana? Czy za choroby psychiczne u dzieci i młodzieży odpowiada nieprawidłowe wychowanie i nadmiar elektroniki w otaczającym świecie, jak niektórzy zwykli uważać, czy też problem spowodowany jest zupełnie innymi przyczynami? Znajomość czynników związanych z rozwojem chorób psychicznych u dzieci jest istotna – dzięki tej wiedzy będzie można ich unikać.

Reklama

Dzieci i młodzież również chorują psychicznie – jest to po prostu faktem. Częstość problemu w tej grupie pacjentów wręcz zaskakuje: amerykańskie Centers For Disease Control and Prevention informuje, że zaburzenia dotyczące funkcjonowania psychiki występować mogą u nawet 20% adolescentów ze Stanów Zjednoczonych.

Depresja, zaburzenia lękowe czy nawet schizofrenia – te jednostki, które mogą być uważane za raczej typowe dla dorosłych, u dzieci również występują. Część społeczeństwa twierdzi, że psychiatria dziecięca w ogóle nie byłaby potrzebna, gdyby tylko zabrać dzieciom telefony komórkowe czy oderwać je od zbyt częstego przesiadywania przy komputerze. Czy wymienione czynniki rzeczywiście mają wpływ na pojawianie się zaburzeń i chorób psychicznych u adolescentów?

Czynniki biologiczne jako przyczyny problemów psychicznych u dzieci i młodzieży

W przypadku części chorób psychicznych występujących zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych, udało się wysnuć teorie dotyczące udziału czynników biologicznych w ich powstawaniu. Jako pierwsze można tutaj wymienić zaburzenia czynności układów neuroprzekaźnikowych w obrębie mózgu, które mogą stanowić podłoże występowania depresji czy choroby afektywnej dwubiegunowej.

Inną przyczyną problemów psychicznych u dzieci i młodzieży bywają uwarunkowania genetyczne. Choć udział genów w patogenezie schorzeń psychiatrycznych jest wciąż badany, to już jednak udało się odkryć pewne zależności. Okazuje się bowiem, że dziecko posiadające rodzica cierpiącego na jakąś chorobę psychiczną znajduje się w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na ten sam problem: takowe ryzyko w opisywanej sytuacji może być zwiększone nawet czterokrotnie.

Wpływ na choroby i zaburzenia psychiczne u dzieci mają również czynniki działające jeszcze przed narodzinami. Jednym z takowych są stany niedotlenienia struktur ośrodkowego układu nerwowego, które bywają postulowane jako czynnik etiologiczny zaburzeń ze spektrum autyzmu. Zauważa się czasami również zwiększoną częstość występowania schorzeń z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży u tych chorych, którzy urodzili się ze zbyt niską masą ciała.

Związek ze schorzeniami psychiatrycznymi w opisywanej grupie wiekowej miewają też aspekty zupełnie o to niepodejrzewane, jak to jest w przypadku tzw. zespołu PANDAS (pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections). Problem związany jest z infekcją paciorkowcową i następującym po niej rozwojem zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, ale i innych zaburzeń psychicznych u dzieci.

Zaburzenia dotyczące zdrowia psychicznego mogą być również następstwem doświadczonych przez dziecko urazów fizycznych, ryzyko takie pojawia się szczególnie wtedy, gdy obrażenia dotyczą rejonu głowy.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze