Zaloguj
Reklama

Czym jest asertywność?

Autorzy: mgr Zdzisława Pilarz (psycholog kliniczny)
Czym jest asertywność?
Fot. medforum
(5)

Asertywność poprawia nasze relacje z ludźmi, ułatwia ochronę własnych praw, zwiększa skuteczność w osiąganiu osobistych celów. Polecamy dostępne na rynku ćwiczenia asertywności.

Reklama

Nie rodzimy się asertywni!

Asertywność nie jest wynikiem spontanicznych reakcji lub naturalnym etapem rozwoju. Wszystko wskazuje, że jest to raczej efekt uczenia się i podejmowanych świadomie zmian w sposobie postępowania. Bo bycie asertywnym zaczyna się od bycia świadomym potrzeb, uczuć i opinii zarówno własnych (poprzez samopoznanie) jak i osób z naszego otoczenia (poprzez społeczne uczenie się i empatię). Wymaga to często aktywnego przezwyciężania swoich dziecięcych sposobów osiągania celów (bierności lub agresji), zawsze zaś polubienia siebie i wzięcia odpowiedzialności za własną osobę. Dopiero wtedy uzyskujemy w naszych relacjach z ludźmi możliwość rzeczywistego wyboru środków i celów.

Asertywność nie jest też, wbrew pozorom, zbiorem użytecznych technik i trików dających przewagę w trudnych sytuacjach lub służących do manipulowania ludźmi. Pozwala ona wykorzystać w pełni swoje prawa ale tylko do granic praw drugiej osoby.
Dlatego asertywność jest to raczej sposób bycia, rodzaj osobistej filozofii wpływającej na obraz siebie i świata, znajdującej odzwierciedlenie w słowach i w „języku ciała”, w myśleniu i postrzeganiu innych ludzi. Tak rozumiana i stosowana zaczyna przynosić efekty: poprawia nasze relacje z ludźmi, ułatwia ochronę własnych praw, zwiększa skuteczność w osiąganiu osobistych celów. Minimalizuje stres w sytuacjach trudnych, wreszcie daje sposoby obrony wobec osób agresywnych, próbujących nas zdominować, wykorzystać lub pozbawić wiary we własne możliwości.
Świat człowieka asertywnego to świat bez „oskarżycieli” i „oskarżonych”, świat w którym jest znacznie mniej lęku, bo „i ty i ja jesteśmy w porządku”.

Polecamy:
1. Maria Król-Fijewska: Stanowczo łagodnie bez lęku. WAB, Styczeń 2000
2. Patricia Mansfield: Jak być asertywnym? Zysk i S-ka, 1994

Reklama
(5)
Komentarze